ข้อมูลการจอง


ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากทั้งหมด: 6384
 PCMZOOM   วันที   ใช้สำหรับ   ผู้ขอใช้   แผนก   สถานะ   รายละเอียด 
  PCMZOOM-10 
 22 มี.ค. 2566 (06:00) -
24 มี.ค. 2566 (18:00) 
 การเรียนการสอน   วิเศษ   ภทช.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-20 
 21 มี.ค. 2566 (13:01) -
21 มี.ค. 2566 (17:03) 
 ประชุม   ร.ต.ธีระบูลย์ เลิศวณิชย์วัฒนา   ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน   อนุมัติ     
  PCMZOOM-17 
 21 มี.ค. 2566 (10:00) -
21 มี.ค. 2566 (12:00) 
 การเรียนการสอน   อนุพงษ์ กันธิวงค์   ภภว.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-09 
 21 มี.ค. 2566 (13:00) -
21 มี.ค. 2566 (15:00) 
 ประชุม   พ.ต.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์   ภภว.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-09 
 20 มี.ค. 2566 (16:00) -
20 มี.ค. 2566 (23:00) 
 การสอบ   เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ   ภภว.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 7 เม.ย. 2566 (06:00) -
7 เม.ย. 2566 (20:00) 
 การเรียนการสอน   พ.ท.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล   ภศธ.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 6 เม.ย. 2566 (06:00) -
6 เม.ย. 2566 (20:00) 
 การเรียนการสอน   พ.ท.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล   ภศธ.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 5 เม.ย. 2566 (06:00) -
5 เม.ย. 2566 (20:00) 
 การเรียนการสอน   พ.ท.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล   ภศธ.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 4 เม.ย. 2566 (06:00) -
4 เม.ย. 2566 (20:00) 
 การเรียนการสอน   พ.ท.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล   ภศธ.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 3 เม.ย. 2566 (06:00) -
3 เม.ย. 2566 (20:00) 
 การเรียนการสอน   พ.ท.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล   ภศธ.กศ.วพม.   อนุมัติ     
123456...หน้าถัดไป